หลังร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 64 ผ่านสภา นายกฯ เผย เตรียมกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติรับหลักการร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 273 เสียง ไม่เห็นด้วย 200 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง พร้อมตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา จำนวน 72 คน นายกรัฐมนตรี เผย หลังร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 64 ผ่านสภา เตรียมกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่วนวันหยุดยาวที่จะถึงนี้ คาดเงินสะพัดหลายหมื่นล้าน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายหลังร่วมการประชุมสภา วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 แล้วเสร็จ ว่า หลังร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 64 ผ่านสภา เตรียมกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยจะพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้ โดยเฉพาะการใช้จ่ายในประเทศ การลงทุนภาครัฐ และการทยอยเปิดกิจการสำคัญที่มีศักยภาพ โดยจะต้องใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส และจะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างประเทศ

ส่วนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลาย นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ต้องพิจารณาว่าจะเริ่มในประเทศใดก่อน เพราะยังไม่เปิดการบินระหว่างประเทศ แต่ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อรองรับการเปิดประเทศ

นอกจากนี้ ในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึง รัฐบาลได้ประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงการคลังและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเมินว่าจะมีเงินสะพัดจำนวนหลายหมื่นล้านบาท โดยจะเห็นได้ว่าประชาชนเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น เป็นผลพวงมาจากที่รัฐบาลผ่อนคลายกิจกรรม/กิจการ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการทางหนึ่ง แต่ทุกกิจกรรม/กิจการ จะต้องรักษามาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ