พ.ร.บ.งบประมาณปี 64 ผ่านสภาวาระแรก ก้าวไกล เสนอชื่อ ธนาธร ร่วมเป็น กมธ.วิสามัญ

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2564 พร้อมตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 72 คน ด้านนายกรัฐมนตรี ย้ำ มุ่งใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชน พรรคก้าวไกล ได้เสนอชื่อ นายธนาธร เข้าร่วมเป็น กมธ.ในสัดส่วนของพรรคด้วย

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติรับหลักการร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 273 เสียง ไม่เห็นด้วย 200 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มี พร้อมตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา จำนวน 72 คน แบ่งเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี 18 คน พรรคเพื่อไทย 15 คน พรรคพลังประชารัฐ 13 คน พรรคภูมิใจไทย 7 คน พรรคก้าวไกล 6 คน พรรคประชาธิปัตย์ 6 คน พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคเพื่อชาติ และพรรคพลังท้องถิ่นไท พรรคละ 1 คน กำหนดเวลาแปรญัตติภายในกรอบระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบปี 64 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2563 ซึ่งสภาฯ จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา 105 วัน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ได้แสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบปี 64 ที่รัฐบาลเสนอในวาระรับหลักการ พร้อมกล่าวว่า การจัดทำร่าง พ.ร.บ. งบปี 64 จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศในทุกด้านตามกรอบวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ทุกภาคส่วน เพื่อจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพประเทศ ให้ดำเนินการไปพร้อมกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนแผนและนโยบายต่างๆ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ เพื่อให้มีความสมดุลทุกด้านเป้าหมายที่ร่วมกันที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขความซับซ้อน มีการกระจายผลประโยชน์ของประชาชนโดยตรง ทั่วถึง เป็นธรรมตามกฎหมายที่มีอยู่ให้มากที่สุด

โดยมุ่งหวังให้การใช้จ่ายของแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และประชาชน ขณะที่ข้อคิดเห็นต่างๆ ของสมาชิกจะรับไว้ทั้งหมด พร้อมฝากให้กรรมาธิการวิสามัญ นำไปใช้ในการประกอบการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.งบปี 64 ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบยิ่ง ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

 

ส่วนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 72 คนเพื่อแปรญัตติ ปรากฏว่า พรรคก้าวไกล ได้เสนอชื่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และประธานกลุ่มก้าวหน้า เข้าร่วมเป็น กมธ.ในสัดส่วนของพรรคด้วย โดยกำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 30 วัน และ กมธ. ประชุมนัดแรก 8 ก.ค.

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก วิทยุรัฐสภา

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ