ธรรมนัส รอด! ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง ปมขาดคุณสมบัติ รัฐมนตรี ภรรยาถือหุ้นตลาดคลองเตย

วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีสำคัญของ ธรรมนัส ขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรี ไม่หลุดเก้าอี้ ส.ส. หลังศาลรธน.ไม่รับคำร้อง ปมภรรยาถือหุ้นตลาดคลองเตย

1 ก.ค. 63 ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งไม่รับคำร้อง กรณี ส.ส. 54 คน เข้าชื่อยื่นคำร้องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของ ส.ส. ของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสามหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า การที่ภริยาของผู้ถูกร้อง ถือหุ้นในบริษัท ตลาดคลองเตย (2551) จำกัด และบริษัทฯ ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามที่กล่าวอ้างในคำร้อง ไม่มีลักษณะเป็นการเข้าทำสัญญาอันเป็นการผูกขาดตัดตอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสาม มูลกรณีไม่ต้องด้วยเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ที่ผู้ร้องจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ได้ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ